THE AMERICAN DREAM (2017)

/ / Drama / Not Available

THE AMERICAN DREAM Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Daniva Hồng Ngân
Phân vai: Bình Minh Mai Thu Huyền Đinh Y Nhung Kyo York Trương Thế Vinh
Ngày Phát Hành:  8 December 2017


Tóm tắt

The American Dream is the first Vietnamese cinema to be filmed on medical topics with the main scene being filmed at the newly built Vinmec Hospital in Ho Chi Minh City and other contexts in the famous landmarks. THE AMERICAN DREAM will be released from Dec 08, 2017 at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


THE AMERICAN DREAM Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Vincom Center Bà Triệu

Galaxy Cinema

Galaxy Mipec Long Biên

Platinum Cineplex

Platinum The Garden

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Vincom Center Bà Triệu

Galaxy Cinema

Galaxy Mipec Long Biên

Platinum Cineplex

Platinum The Garden

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Vincom Center Bà Triệu

Galaxy Cinema

Galaxy Mipec Long Biên

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

THE AMERICAN DREAM Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300