SHARK TERROR (2017)

/ / Adventure, Thriller / 80 min

SHARK TERROR Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Gerald Rascionato
Phân vai: Joey Hogan Megan Peta Hill Josh Potthoff Pete Valley
Ngày Phát Hành:  15 September 2017


Tóm tắt

  Three friends filming an audition tape for an extreme reality show, take part in shark cage diving, only to be left in great white infested waters, turning their recording into life and death. SHARK TERROR will be released from Sep 15 2017 at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


SHARK TERROR Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Artemis Ha Noi
CGV Hà Nội Centerpoint
CGV Hồ Gươm Plaza
CGV Indochina Plaza Hà Nội
CGV MIPEC Tower
CGV Rice City
CGV Vincom Center Bà Triệu
CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Lotte Cinema

Chieu Cinema

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Artemis Ha Noi
CGV Hà Nội Centerpoint
CGV Hồ Gươm Plaza
CGV Indochina Plaza Hà Nội
CGV Vincom Center Bà Triệu
CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

CGV Cinema

CGV Hà Nội Centerpoint
CGV MIPEC Tower
CGV Vincom Center Bà Triệu

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

CGV Cinema

CGV Hà Nội Centerpoint
CGV MIPEC Tower
CGV Vincom Center Bà Triệu

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

CGV Cinema

CGV Hà Nội Centerpoint
CGV MIPEC Tower
CGV Vincom Center Bà Triệu

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

CGV Cinema

CGV MIPEC Tower

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

SHARK TERROR Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300