GIRLS 2 (2018)

/ / Comedy , Action / 87 min

GIRLS 2 Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: N/A
Phân vai: Trương Quân Ninh Tiết Khải Kì Trần Y Hàm Trần Bảo Sơn Elly Trần Mike Tyson
Ngày Phát Hành:  -


Tóm tắt

 Take a flight to Vietnam to make a special trip, spreading Asian specialties such as Truong Quan Ninh, Tiet Khai, Tran Y Ham ... excited to discover many famous places of the country. beautiful and modern, and join in the fun filled with the notorious Bao Son (Tran Bao Son). However, after the battle with the giants and beautiful boys hot, the trio appeared with a puffy face, tang hair loss and discovered the clothes were stripped. Rescued by a tall, muscular-looking man (Mike Tyson), the three men and women's hysterical escape plan (Elly Tran) trouble.   GIRLS 2  will be released from MAR 16, 2018 at Lotte Cinema.    


Giới Thiệu Phim


GIRLS 2 Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

CGV Cinema

CGV Vincom Center Bà Triệu
CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh
CGV Vincom Royal City
CGV Vincom Times City

Rap Kim Dong

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Artemis Ha Noi
CGV Hà Nội Centerpoint
CGV Hồ Gươm Plaza
CGV Indochina Plaza Hà Nội
CGV Rice City
CGV Vincom Times City

Rap Kim Dong

Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

Galaxy Cinema

Galaxy Mipec Long Biên

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Artemis Ha Noi
CGV Rice City
CGV Vincom Center Bà Triệu
CGV Vincom Times City

Galaxy Cinema

Galaxy Mipec Long Biên

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Artemis Ha Noi
CGV Hồ Gươm Plaza
CGV Rice City
CGV Vincom Center Bà Triệu
CGV Vincom Times City

Galaxy Cinema

Galaxy Mipec Long Biên

CGV Cinema

CGV Aeon Long Biên
CGV Artemis Ha Noi

GIRLS 2 Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play