CẠM BẪY - HƠI THỞ CỦA QUỶ (2018)

/ / Crime, Action / 92 mins

CẠM BẪY - HƠI THỞ CỦA QUỶ Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Nguyễn Quang Tuyến
Phân vai: Nhật Kim Anh Xuân Phúc Quang Hòa Đông Dương Ben Lee Duy Anh…
Ngày Phát Hành:  12 January 2018


Tóm tắt

  A beautiful, strong girl was kidnapped. What will happen with her? CẠM BẪY - HƠI THỞ CỦA QUỶ will be released from 12.01.2018 at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


CẠM BẪY - HƠI THỞ CỦA QUỶ Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

CẠM BẪY - HƠI THỞ CỦA QUỶ Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

Be the first to know!
All the latest movie releases, news and movie offers in your pocket.

No Thanks!