ĐẶC VỤ BẤT CHẤP (2018)

/ / Action, Comedy, Drama / Not Available

ĐẶC VỤ BẤT CHẤP Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Ka-kit Cheung
Phân vai: Xa Thi Mạn Huỳnh Tử hoa
Ngày Phát Hành:  20 April, 2018


Tóm tắt

 A disgraced agent is forced to come back for one last undercover assignment.  AGENT MR.CHAN  will be released from  APR 20th, 2018 at Lotte Cinema.


Giới Thiệu Phim


ĐẶC VỤ BẤT CHẤP Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

Lotte Cinema

HaDong

Lotte Cinema

HaDong

Lotte Cinema

HaDong

Lotte Cinema

HaDong

Lotte Cinema

HaDong

Lotte Cinema

HaDong

Lotte Cinema

HaDong

ĐẶC VỤ BẤT CHẤP Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play